Františkánské setkání mládeže jsou dny radosti, reflexe a modlitby prožívané ve františkánském duchu. Tuto akci organizuje Česká provincie řádu minoritů. První FSM se konalo v roce 1997 na Cvilíně u Krnova a jeho organizátorem byl o. Kryštof Skibiński.

Kopec Cvilín leží v nadmořské výšce 437 m. n. m. nad městem Krnov a je z něj krásný výhled na Jeseníky. Nachází se zde poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné. A právě na tomto místě se již 25 let shromažďuje mládež, aby po vzoru sv. Františka hledala Boha ve svém životě. Častokrát se stávalo, že FSM bylo první hlubší setkání s Bohem, s církví, s evangeliem pro ty, kteří hledají pravdu, pro lidi, kteří hledají smysl vlastního života. Je to jakoby první krok, který člověk činí směrem k Ježíši, první dotek Boží lásky. Dosvědčují nám to svědectví účastníků, která každý rok po skončení setkání slyšíme. Atmosféra a krása FSM pomáhají prožít opravdové setkání se živým Bohem. Na FSM občas přijíždějí i lidé, kteří nejsou nijak angažovaní v životě církve. Také oni tady nacházejí něco pro sebe, protože zakoušejí prohloubení víry.

Program FSM tvoří eucharistie, společná modlitba, chvály, tematické přednášky, večer smíření. Jsou pozváni hosté, kteří dávají svědectví o tom, jak prožívají svou víru. Účastníci se sdílejí s ostatními v malých skupinkách. Je možnost celodenní adorace, probíhají koncerty křesťanské hudby.