Info pro účastníky

 

21. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně se bude konat ve dnech 30.6 – 4. 7. 2017

 

Téma: Jsi šťastnou myšlenkou Otce – Identita muže a ženy

 

Program: přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkách, společné mše svaté, večerní modlitby, možnost celodenní adorace, večer smíření, přímluvné modlitby, prostor pro duchovní pohovor i rozhovor s přáteli, koncerty, táborák…

 

Ubytování: spí se ve škole na karimatkách a ve spacácích, které si přineste s sebou z domu

 

Přihlášky, cena: přihlásit se je možné ZDE nejpozději do 15. 6. 2017. Účastnický poplatek je 500,- Kč, v kterém je zahrnuta cena za ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře).