Info pro účastníky

22. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně se bude konat ve dnech 29.6 – 4. 7. 2018

Téma: Jako v nebi, tak i na zemi – „Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Flp 2, 15)

Chceme společně objevovat jaký je a co v našich životech znamená Boží záměr budovat Boží království, založené na láskyplných vztazích, tedy na moci lásky.

Boží království, které hlásal Ježíš, je mezi námi (Lk 17, 20-21)! Vstupuje se do něj už tady na zemi! Je to rozhodnutí do něho patřit, žít podle jeho Krále a hájit jeho zájmy, reprezentovat jeho hodnoty svým životem. A pak ukazovat druhým Bránu – Ježíše, aby i oni mohli vstoupit do tohoto království a mohli tak žít věčně s Bohem a užívat výsady královského občana. Boží království je už tady, mezi námi, a je viditelné skutky, které konáme. A jednou toto království přijde v plné slávě.

Chceme společně poznávat, jak my můžeme budovat Boží království – budováním láskyplných vztahů – v konkrétních prostředích, kde žijeme, v našich rodinách, v našich školách, v našich povoláních, v našich bydlištích, v našich farnostech…

Mezi přednášejícími bude např. o. Tomáš Hoffmann. Nebudou chybět ani koncerty: Pavel Helan a přední slovenská chválová kapela Lamačské chvály.

Program: přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkách, společné mše svaté, večerní modlitby, možnost celodenní adorace, večer smíření, přímluvné modlitby, prostor pro duchovní pohovor i rozhovor s přáteli, koncerty, sport, táborák…

Ubytování: spí se ve škole na karimatkách a ve spacácích, které si přineste s sebou z domu

Věk: 15 – 30 let

Přihlášky, cena: přihlásit se je možné ZDE nejpozději do 14. 6. 2018. Účastnický poplatek je 600,- Kč, ve kterém je zahrnuta cena za ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře). Bližší informace obdržíš po přihlášení.

Najdete nás také na facebooku (@FSM.MINORITE.CZ).