Modlitba za mládež

aaaamplsdbipaPane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote, prosíme tě s důvěrou a naléhavostí za všechny mladé lidi: Vlej do jejich srdce touhu po tobě,dej se jim poznat jako věrný přítel, který na ně pohlíží s láskou a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách. Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání a velkoryse odpovědět na tvé volání.

Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení a zachycuj v náruči svého milosrdenství. Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích a všechny své hřivny, ideály a elán investují do budování civilizace lásky. Prosíme, ať v našich farnostech naleznou mladí lidé láskyplné přijetí a dobré prostředí pro svůj růst. Upevňuj v nás víru, obnovuj naději a rozmnožuj lásku!

  • Panno Maria, Matko mládeže, oroduj za nás.
  • Svatý Františku, oroduj za nás.
  • Svatá Kláro, oroduj za nás.
  • Svatý Josefe Kupertinský, oroduj za nás.