Program

Program 2019 připravujeme

29.6. SOBOTA

30.6. NEDĚLE

1.7. PONDĚLÍ

2.7. ÚTERÝ

3.7. STŘEDA

11.15 – Poděkování, rozloučení a rozeslání
– Úklid a odjezd domů

Změny programu vyhrazeny.