Program

1. 7. PÁTEK „Život ve svobodě“

Od 14:00 – Ubytování (ve škole)

17:00 – Přivítání (kostel na Cvilíně)

– Příprava na mši sv.

17:30 – Mše sv. – o. Sebastian Gruca OFMConv. + jáhen Vladimír F. Hubálovský OFMConv.

18:30 – Večeře

19:30 – Rozdělení do skupinek (v kostele)

– Skupinky

21:30 – Pantomima (v kostele) – mládež od minoritů z Głogówku (PL)

– Večerní modlitba (v kostele)
adorace

2. 7. SOBOTA „Život v odpuštění“

8:30 – Snídaně

9:15 – Ranní chvály (v kostele)

9:30 – Přednáška – o. Radim Zielonka

10:45 – Skupinky

12:30 – Oběd

14:30 – Přednáška – Kateřina Lachmanová (o odpuštění)

16:00 – Skupinky

18:00 – Mše sv. – generální vikář o. Mons. Martin David

19:15 – Večeře

20:30 – Večer chval – Adam Bubík acoustic (v kostele)

– Přímluvné modlitby

– Požehnání na dobrou noc

3. 7. NEDĚLE „Život v oslavě Stvořitele“

8:30 – Snídaně

9:15 – Ranní chvály (v kostele)

10:00 – Mše sv. – o. Sebastian Gruca OFMConv.

11:30 – Přednáška – Kateřina Lachmanová (síla přímluvné modlitby)

12:30 – Oběd

14:30 – Odpoledne plné zábavy

17:00 – Koncert – Adorare

19:00 – Večeře (táborák)

21:00 – Nešpory (v kostele)

4. 7. PONDĚLÍ „Život v Duchu svatém“

8:30 – Snídaně

9:15 – Ranní chvály (v kostele)

9:30 – Přednáška – o. Adam Rucki (svátost smíření)

10:30 – Skupinky

12:00 – Mše sv. – o. Adam Rucki

13:00 – Oběd

14:30 – Přednáška – Václav Čáp (křest v Duchu svatém)

15:30 – Čas na přípravu na svátost smíření

– Možnost přímluvné modlitby v kostele

18:00 – Večeře

18:45 – Zahájení VEČERA SMÍŘENÍ – zpovídání + adorace

5. 7. ÚTERÝ „Život v uctívání“

8:30 – Snídaně

9:15 – Ranní chvály (v kostele)

10:00 – Mše sv. – o. provinciál Stanislav Gryń OFMConv.

11:30 – Přednáška – Václav Čáp (Dotkni se mě Bože, svou láskou, abych Tě mohl uctívat)

12:30 – Oběd

14:30 – Skupinky

16:30 – Adorace (v kostele)

18:00 – Večeře

19:00 – Chvály s ESPÉ

6. 7. STŘEDA „Život v poslání svítit v tmách“

8:00 – Snídaně

8:45 – Ranní chvály

9:00 – Skupinky

10:00 – Mše sv. – o. Adam Wolny OFMConv.

11:15 – Poděkování, rozloučení a rozeslání

– Úklid a odjezd domů

 

Změny programu vyhrazeny.

PLAKÁT