P. VLADIMÍR HUBÁLOVSKÝ, OFMConv.

Vystoupí s přednáškou o budování Božího království v našem každodenním životě 1. 7. 2018. Minorita, šéf FSM, kaplan v minoritské farnosti v Jihlavě.