Vystoupí jako 2. host s přednáškami „Boží vůle a životní povolání“ 1. 7. 2019.

Je členkou Komunity Blahoslavenství a vyhledávaným řečníkem. Jejím darem je lidsky a srozumitelně vyučovat a klást posluchačům inspirativní otázky na zamyšlení.