Vystoupil na 20. FSM jako 4. host 04.-05. 07. 2016

Laický misionář na plný úvazek povolaný k této službě před 10 lety. Je také tlumočníkem z angličtiny a pořadatelem různých seminářů a přednášek z oblasti spirituality, teologie, uzdravení a osvobození.